Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice-Vavřinec 106,5 MHz/100 W, Havlíčkův Brod 91,4 MHz/250 W a Vsetín 93,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 7. listopadu 2016

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2016/283/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 7. listopadu 2016
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubory technických parametrů: Domažlice-Vavřinec 106,5 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 12°54'39"E 49°25'06"N
Havlíčkův Brod 91,4 MHz/250 W
souřadnice WGS 84: 15°34'06"E 49°38'04"N
Vsetín 93,5 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 17°59'34"E 49°19'44"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Domažlice-Vavřinec 106,5 MHz/100 W - 24 952 obyvatel
Havlíčkův Brod 91,4 MHz/250 W - 44 220 obyvatel
Vsetín 93,5 MHz/100 W - 34 269 obyvatel

V Praze dne 20. září 2016

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání