Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice-Vavřinec 106,5 MHz/100 W, Havlíčkův Brod 91,4 MHz/250 W a Vsetín 93,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 7. listopadu 2016

4. zasedání - 21.02.2017, bod 32

Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů - Domažlice-Vavřinec 106,5 MHz/100 W, Havlíčkův Brod 91,4 MHz/250 W a Vsetín 93,5 MHz/100 W - udělení licence

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Domažlice-Vavřinec 106,5 MHz/100 W, Havlíčkův Brod 91,4 MHz/250 W a Vsetín 93,5 MHz/100 W, pro program Radio Beat na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0