Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč-komín 97,6 MHz/100 W a Jihlava-centrum 98,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 6. října 2016

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2016/206/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 6. října 2016
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubory technických parametrů: Třebíč-komín 97,6 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15°51'43"E 49°12'24"N
Jihlava-centrum 98,5 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15°34'41"E 49°23'47"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Třebíč-komín 97,6 MHz/100 W - 45 619 obyvatel
Jihlava-centrum 98,5 MHz/100 W - 56 530 obyvatel

V Praze dne 6. září 2016

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání