Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč-komín 97,6 MHz/100 W a Jihlava-centrum 98,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 6. října 2016

2. zasedání - 24.01.2017, bod 3

Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč-komín 97,6 MHz/100 W a Jihlava-centrum 98,5 MHz/100 W - udělení licence

- Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč-komín 97,6 MHz/100 W a Jihlava-centrum 98,5 MHz/100 W, pro program HEY Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

12-0-0