Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň-Bory 97,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. června 2016

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2015/1117/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 20. června 2016
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Plzeň-Bory 97,5 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 13°22'21"E / 49°43'19"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Plzeň-Bory 97,5 MHz/100 W - 181 149 obyvatel

V Praze dne 17. května 2016

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání