Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň-Bory 97,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. června 2016

16. zasedání - 06.09.2016, bod 4

Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň-Bory 97,5 MHz/100 W - rozhodnutí o udělení licence

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň-Bory 97,5 MHz/100 W pro program RADIO 1 na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

12-0-0