Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Teplice 105,3 MHz MHz/100 W a Jičín-silo 98,9 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 8. února 2016

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2015/599/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 8. února 2016
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Teplice 105,3 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 13°50'44"E / 50°39'35"N
Jičín-silo 98,9 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 15°21'54"E / 50°25'29"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Teplice 105,3 MHz MHz/100 W - 65 765 obyvatel
Jičín-silo 98,9 MHz/50 W - 23 304 obyvatel

V Praze dne 7. ledna 2016

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání