Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Teplice 105,3 MHz MHz/100 W a Jičín-silo 98,9 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 8. února 2016

10. zasedání - 17.05.2016, bod 4

Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Teplice 105,3 MHz/100 W a Jičín-silo 98,9 MHz/50 W - rozhodnutí o udělení licence

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Teplice 105,3 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 13 50 44 / 50 39 35 a Jičín-silo 98,9 MHz/50 W se stanoveným sektorovým omezením ERP, souřadnice WGS 84: 15 21 54 / 50 25 29 pro program Radio Beat na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

9-0-0