Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Chomutov-město 97,1 MHz/100 W a Teplice 97,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 12. ledna 2016

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2015/598/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 12. ledna 2016
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Chomutov-město 97,1 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 13°24'48"E / 50°27'42"N
Teplice 97,4 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 13°50'44"E / 50°39'35"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Chomutov-město 97,1 MHz/100 W - 56 659 obyvatel
Teplice 97,4 MHz /100 W - 66 527 obyvatel

V Praze dne 15. prosince 2015

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání