Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Chomutov-město 97,1 MHz/100 W a Teplice 97,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 12. ledna 2016

8. zasedání - 19.04.2016, bod 7

Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Chomutov 97,1 MHz/100 W a Teplice 97,4 MHz/100 W

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Chomutov-město 97,1 MHz/100 W a Teplice 97,4 MHz/100 W pro program KISS na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

10-0-0