Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-centrum 88,9 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 3. prosince 2015

6. zasedání - 15.03.2016, bod 33

Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-centrum 88,9 MHz/200 W - rozhodnutí o udělení licence

- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-centrum 88,9 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 21 / 49 23 54 pro program Rock Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0