Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 92,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 12. listopadu 2015

3. zasedání - 02.02.2016, bod 7

Licenční řízení - rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - Znojmo 92,4 MHz/100 W

- Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, 12800 Praha 2 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 92,4 MHz/100 W pro program Radio COLOR na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

12-0-0