Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 88,0 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 12. listopadu 2015

5. zasedání - 01.03.2016, bod 45

Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 88,0 MHz/100 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 88,0 MHz/100 W pro program Rádio SÁZAVA na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0