Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín-město 92,7 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 22. září 2015

5. zasedání - 01.03.2016, bod 44

licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Děčín 92,7 MHz/200 W - rozhodnutí o udělení licence

- Rada uděluje společnosti EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, 12000 Praha 2 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Děčín-město 92,7 MHz/200 W pro program Evropa 2 na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0