Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Opava-město 90,1 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. srpna 2015

20. zasedání - 03.11.2015, bod 5

Licenční řízení se souborem technických parametrů Opava-město 90,1 MHz/100 W

- Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, 12000 Praha 2 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Opava-město 90,1 MHz/100 W pro program Radio COLOR na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025

11-0-0