Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Hradec Králové 104,1 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. července 2015

20. zasedání - 03.11.2015, bod 4

Licenční řízení se souborem technických parametrů Hradec Králové 104,1 MHz/200 W

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Hradec Králové M 104,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 02 / 50 13 10 pro program SIGNÁL RÁDIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0