Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 96,8 MHz/200 W, Češnovice 95,5 MHz/400 W, Milevsko 101,1 MHz/25 W, Orlík nad Vltavou 94,5 MHz/100 W, Písek-Hradiště 99,4 MHz/100 W, Strakonice 101,1 MHz/400 W, Tábor-město 94,5 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 11. března 2015

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2014/955/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 11. března 2015
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: České Budějovice 96,8 MHz/200 W,
souřadnice WGS 84: 14°28'08"E / 48°58'05"N
Češnovice 95,5 MHz/400 W,
souřadnice WGS 84: 14°20'33"E / 49°01'57"N
Milevsko 101,1 MHz/25 W,
souřadnice WGS 84: 14°20'39"E / 49°27'09"N
Orlík nad Vltavou 94,5 MHz/100 W,
souřadnice WGS 84: 14°09'40"E / 49°30'14"N
Písek-Hradiště 99,4 MHz/100 W,
souřadnice WGS 84: 14°07'16"E / 49°18'00"N
Strakonice 101,1 MHz/0,4 kW,
souřadnice WGS 84: 14°00'51"E /49°18'05"N
Tábor-město 94,5 MHz/200 W,
souřadnice WGS 84: 14°41'20"E / 49°24'40"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

České Budějovice 96,8 MHz/200 W - počet obyvatel 122 031
Češnovice 95,5 MHz/400 W - počet obyvatel 34 646
Milevsko 101,1 MHz/25 W - počet obyvatel 12 911
Orlík nad Vltavou 94,5 MHz/100 W - počet obyvatel 2 932
Písek-Hradiště 99,4 MHz/100 W - počet obyvatel 35 319
Strakonice 101,1 MHz/400 W - počet obyvatel 52 159
Tábor-město 94,5 MHz/200 W - počet obyvatel 50 9351

V Praze dne 3. února 2015

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání