Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary-sídliště 87,8 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 17. října 2014

7. zasedání - 14.04.2015, bod 2

Licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 87,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 29131901, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO prostřednictvím pozemních vysílačů z vysílače Karlovy Vary 87,8 MHz/200 W na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025

10-0-0