Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Veselí nad Moravou 103,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 19. září 2014

23. zasedání - 16.12.2014, bod 6

Licenční řízení se souborem technických parametrů Veselí nad Moravou 103,6 MHz/100 W

- Rada uděluje společnosti Radiospol, s.r.o., IČ: 27666395, sídlem Stavební 992/1, PSČ 708 00 Ostrava, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Veselí nad Moravou 103,6 MHz/100 W pro program Radio Čas na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0