Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž 103,3 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 19. září 2014

6. zasedání - 24.03.2015, bod 52

Licenční řízení - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Kroměříž 103,3 MHz/50 W

- Rada uděluje společnosti Radio Kroměříž, s.r.o., IČ 29375401, se sídlem Kojetínská 3881/89, 767 01 Kroměříž podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž 103,3 MHz / 50 W pro program Radio Kroměříž na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.

11-0-0