Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí-Štěpánov 87,9 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 15. července 2014

22. zasedání - 02.12.2014, bod 10

licenčního řízení se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí 87,9 MHz/100 W

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676, se sídlem K. Svobody 130, 725 27, Ostrava-Plesná, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí 87,9 MHz/100 W pro program Radio Čas Rock na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

10-0-0