Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Mladá Boleslav-Bradlec 103,5 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 13. června 2014

23. zasedání - 16.12.2014, bod 8

Licenční řízení se souborem technických parametrů Mladá Boleslav 103,5 MHz/200 W

- Rada uděluje Rádio Dobrý den, spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Mladá Boleslav-Bradlec 103,5 MHz/200 W pro program Rock Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.

9-1-0