Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Žatec 101,0 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 6. června 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2014/373/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 6. června 2014
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
doba platnosti licence: 8 let, nejdéle do 10.10.2015
soubor technických parametrů: Žatec 101,0 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 13°32'03"E / 50°19'07"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Žatec 101,0 MHz/200 W - vysíláním zásobeno 27 063 obyvatel

V Praze dne 29. dubna 2014

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání