Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Žatec 101,0 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 6. června 2014

20. zasedání - 04.11.2014, bod 14

Licenční řízení se souborem technických parametrů Žatec 101,0 MHz/200 W

- Rada uděluje společnosti Gama media, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Žatec 101,0 MHz/200 W pro program Gama Rádio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025

13-0-0