Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 101,6 MHz/200 W, Dačice 101,8 MHz/200 W, Jindřichův Hradec 92,0 MHz/200 W, Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz/200 W, Křivsoudov 92,7 MHz/100 W a Tachov 87,9 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 30. května 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2014/339/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 30. května 2014
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Český Krumlov 101,6 MHz/200 W,
souřadnice WGS 84: 14°19'43"E / 48°48'25"N,
Dačice 101,8 MHz/200 W,
souřadnice WGS 84: 15°24'50"E / 49°02'18"N,
Jindřichův Hradec 92,0 MHz/200 W,
souřadnice WGS 84: 14°56'18"E / 49°09'44"N,
Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz/200 W,
souřadnice WGS 84: 13°17'49"E / 49°25'57"N,
Křivsoudov 92,7 MHz/100 W,
souřadnice WGS 84: 15°06'40"E / 49°38'13"N,
Tachov 87,9 MHz/200 W,
souřadnice WGS 84: 12°48'09"E / 49°45'05"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Český Krumlov 101,6 MHz/200 W - vysíláním zásobeno 23 185 obyvatel
Dačice 101,8 MHz/200 W - vysíláním zásobeno 21 261 obyvatel
Jindřichův Hradec 92,0 MHz/200 W - vysíláním zásobeno 25 920 obyvatel
Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz/200 W - vysíláním zásobeno 25 126 obyvatel
Křivsoudov 92,7 MHz/100 W - vysíláním zásobeno 15 082 obyvatel
Tachov 87,9 MHz/200 W - vysíláním zásobeno 4 132 obyvatel

V Praze dne 15. dubna 2014

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání