Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 101,6 MHz/200 W, Dačice 101,8 MHz/200 W, Jindřichův Hradec 92,0 MHz/200 W, Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz/200 W, Křivsoudov 92,7 MHz/100 W a Tachov 87,9 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 30. května 2014

22. zasedání - 02.12.2014, bod 8

licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 101,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Český Krumlov, kmitočtu 101,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Dačice, kmitočtu 92,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec, kmitočtu 107,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Klatovy-Štěpánovice, kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Křivsoudov a kmitočtu 87,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tachov

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 29131901, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 101,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Český Krumlov, kmitočtu 101,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Dačice, kmitočtu 92,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec, kmitočtu 107,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Klatovy-Štěpánovice, kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Křivsoudov a kmitočtu 87,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tachov na dobu 8 let, nejdéle však do 10.10.2025.

10-0-0