Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 23. května 2014

19. zasedání - 21.10.2014, bod 14

licenční řízení se souborem technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz/100 W

- Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a. s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz/100 W pro program RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025

11-0-0