Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín-Příluky 92,7 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 6. února 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2013/993/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 6. února 2014
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
doba platnosti licence: 8 let, nejdéle do 10.10.2025
soubor technických parametrů: Zlín-Příluky 92,7 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 17°42'48"E / 49°14'02"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Zlín-Příluky 92,7 MHz/200 W - vysíláním zásobeno 111 550 obyvatel

V Praze dne 21. ledna 2014

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání