Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín-Příluky 92,7 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 6. února 2014

16. zasedání - 02.09.2014, bod 12

Licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Zlín 92,7 MHz/200 W

- Rada uděluje RADIO UNITED BROADCASING, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 92,7 MHz/200 W pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.

12-0-0