Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary-sídliště 107,9 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 25. října 2013

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2013/712/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 25. října 2013
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Karlovy Vary-sídliště 107,9 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 12°52'12"E / 50°14'18"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Karlovy Vary-sídliště 107,9 MHz/200 W - vysíláním zásobeno 56 702 obyvatel

V Praze dne 3. září 2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání