Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary-sídliště 107,9 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 25. října 2013

8. zasedání - 15.04.2014, bod 5

podnět k vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů Karlovy Vary 107,9 MHz/200 W

- Rada uděluje Gama Média s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary 107,9 MHz/200 W pro program Gama Rádio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá

10-0-0