Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Jablonec nad Nisou 97,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 18. října 2013

8. zasedání - 15.04.2014, bod 2

licenční řízení - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou - udělení licence

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti JOE MEDIA s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Sázava prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou na dobu 8 let, nejdéle však do 10.10.2025, a zamítá žádosti ostatních žadatelů

10-0-0