Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa-město 99,1 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 25. září 2013

3. zasedání - 04.02.2014, bod 6

licenční řízení se souborem technických parametrů Česká Lípa-město 99,1 MHz/200 W

- Rada uděluje Gama nedia s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa-město 99,1 MHz/200 W pro program Gama Rádio na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá.

11-0-0