Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Luže 93,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 25. července 2013 do 17.00 hod.

18. zasedání - 01.10.2013, bod 3

licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání na kmitočtu Luže 93,2 MHz/100 W

- Rada uděluje Městu Luže podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Luže 93,2 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 16 01 47 / 49 53 26 pro program Rádio Luže na dobu 8 let.

11-0-0