Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 981 kHz/10 kW se lhůtou pro doručení žádostí 16. srpna 2012 do 17.00 hod.

1. zasedání - 08.01.2013, bod 25

licenční řízení v pásmu středních vln Líbeznice 981 kHz/10 kW

- Rada uděluje Londa spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 981 kHz/10 kW s diagramem odpovídajícím dohodě GE75 pro podmínky šíření: den, noc – venkov a noc – město, tj. pro nominální použitelné intenzity pole přízemní složky elektromagnetické vlny Eu = 63, 71 resp. 77 dBμ pro program Rádio Impuls AM na dobu 8 let

10-0-0