Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Most 102,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 26. července 2012 do 17.00 hod.

6. zasedání - 19.03.2013, bod 61

licenční řízení se souborem technických parametrů Most 102,6 MHz/100 W

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti COUNTRY RADIO s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 102,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Most na dobu 8 let a zamítá žádosti ostatních žadatelů

13-0-0