Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice-Polabiny 104,1 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 29. března 2012 do 17.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2012/132/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 29. března 2012 do 17.00 hod.
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Pardubice-Polabiny 104,1 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15°45'36"E / 50°02'49"N
s omezením v sektoru 340°-50° o 12 dB

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Pardubice-Polabiny 104,1 MHz/100 W s omezením v sektoru 340°-50° o 12 dB - vysíláním zásobeno 73 853 obyvatel

V Praze dne 14. února 2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání