Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice-Polabiny 104,1 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 29. března 2012 do 17.00 hod.

14. zasedání - 30.07.2013, bod 7

licenční řízení se souborem technických parametrů Pardubice 104,1 MHz/100 W

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti COUNTRY RADIO s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W s podmíněným omezením v sektoru 340° až 50° o 12 dB z vysílacího stanoviště Pardubice-Polabiny na dobu 8 let a zamítá žádosti ostatních žadatelů.

12-0-0