Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz/1 kW se lhůtou pro doručení žádostí 9. března 2012 do 17.00 hod.

18. zasedání - 02.10.2012-03.10.2012, bod 41

licenční řízení se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz/1 kW

- Rada uděluje RADIO STATION BRNO, spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz/1 kW pro program Rádio Orchidej na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá

12-0-0