Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk-Kolšov 107,6 MHz/500 W se lhůtou pro doručení žádostí 7. února 2012 do 17.00 hod.

18. zasedání - 02.10.2012-03.10.2012, bod 42

licenční řízení se souborem technických parametrů Šumperk-Kolšov 107,6 MHz/500 W

- Rada uděluje BROADCAST MEDIA, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk-Kolšov 107,6 MHz/500 W pro program Radio Beat na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá

11-0-0