Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 24. ledna 2012 do 17.00 hod.

Věc: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz/200 W

Podle § 16 zákona č. 231/2001 Sb. nařizuji veřejné slyšení účastníků licenčního řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz/200 W.

Veřejné slyšení se koná dne 22. května 2012. Místem konání veřejného slyšení je sídlo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, PSČ: 120 21, Praha 2 Vinohrady. Předmětem jednání je projednání otázek v souladu s § 16, odstavci 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb.

Název účastníka licenčního řízení Označení (název) programu Adresa sídla žadatele a identifikační číslo Termín konání veřejného slyšení Záznam
Gama media s.r.o. Gama Rádio Bělehradská 360,
434 01 Most,
identifikační číslo 25028499
22. května 2012 v 10.00 hod. zahájení
MP3
Rádio Student, s.r.o. Free Rádio Gorkého 970/45,
602 00 Brno,
identifikační číslo 26241790
22. května 2012 v 10.15 hod. MP3
RADIO BONTON a.s. PIGY RÁDIO Wenzigova 4/1872,
120 00 Praha 2,
identifikační číslo 60192682
22. května 2012 v 10.30 hod. MP3
NONSTOP s.r.o. Rádio Krokodýl Marie Hubnerové 12,
621 00 Brno,
identifikační číslo 49447530
22. května 2012 v 10.45 hod. MP3
V Praze dne 24. dubna 2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání