Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 24. ledna 2012 do 17.00 hod.

17. zasedání - 18.09.2012, bod 43

licenční řízení se souborem technických parametrů Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz/200 W

- Rada uděluje Gama media s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz/200 W pro program Gama Rádio na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá

11-0-0