Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava-město 90,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 10. ledna 2012 do 17.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 10. ledna 2012 do 17.00 hod.
spisová značka: 2011/1018/zab
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Ostrava-město 90,4 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 18°16'50"E / 49°49'51"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Ostrava-město 90,4 MHz/100 W - 260 649 obyvatel

V Praze dne 29. listopadu 2011

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání