Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Teplice-město 92,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 8. prosince 2011 do 17.00 hod.

14. zasedání - 31.07.2012, bod 8

licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 92,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Teplice-město

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje Media Bohemia a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio Šumava prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 92,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Teplice-město na dobu 8 let a zamítá žádosti ostatních žadatelů

10-0-1