Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím kmitočtové sítě pozemních vysílačů se soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W se lhůtou pro doručení žádosti do 18. května 2009 do 19.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona Č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 18. května 2009 do 19.00 hod.
spisová značka: 2008/1061/zab
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 12E5149 / 50N1450
Plzeň 103,0 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 13E2305 / 49N4459
Tachov 105,6 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 12E3852 / 49N4705
Železná Ruda 105,6 MHz/25 W, souřadnice WGS 84: 13E1414 / 49N0748
územní rozsah vysílání: Kmitočty jsou určeny k pokrytí měst: Karlovy Vary, Plzeň, Tachov a Železná Ruda.
Podle teoretických výpočtů bude odhadem signálem zásobeno asi 250 tisíc obyvatel.
V Praze dne 7. dubna 2009

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání