Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v lokalitě Brno-Kohoutovice 105,1 MHz/500 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 4. září 2008 do 19.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona Č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 4. září 2008 do 19.00 hod.
spisová značka: 2008/1043/CUN/Int
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Brno-Kohoutovice 105,1 MHz/500 W
souřadnice WGS 84: 16E3312 / 49N1118
územní rozsah vysílání: Kmitočet je určen k pokrytí Brna a okolí.
Podle teoretických výpočtů bude odhadem signálem zásobeno asi 378 tisíc obyvatel.
V Praze dne 29. července 2008

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání