Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v lokalitě Jihlava-Hosov 101,1 MHz/250 W sp.zn. 2008/147/zab se lhůtou pro doručení žádostí 3. března 2008 do 19.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona Č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 3. března 2008 do 19.00 hod.
spisová značka: 2008/147/zab
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Jihlava-Hosov 101,1 MHz/250 W
souřadnice WGS 84: 15E3228 / 49N2319
územní rozsah vysílání: Kmitočet je určen k pokrytí Jihlavy a okolí.
Podle teoretických výpočtů bude odhadem signálem zásobeno asi 56 tisíc obyvatel.
V Praze dne 13. února 2008

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání