Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Liberec-ZOO 93,3 MHz/200 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 28. prosince 2007 do 19.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona Č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 28. prosince 2007 do 19.00 hod.
spisová značka: 2006/1019/zab/KAL
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Liberec-ZOO 93,3 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 15E0500 / 50N4653
územní rozsah vysílání: Kmitočet je určen k pokrytí Liberce.
Podle teoretických výpočtů bude odhadem signálem zásobeno asi 102 tisíc obyvatel.
V Praze dne 4. prosince 2007

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání