Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz/500 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 24. května 2007 do 16.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona Č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 24.  května 2007 do 16.00 hod.
spisová značka: 2007/243/fia
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Krátká 10
100 00, Praha 10
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz/500 W
souřadnice WGS 84: 16E1625 / 50N0842
územní rozsah vysílání: Kmitočet je určen k pokrytí Rychnova nad Kněžnou a blízkého okolí.
Podle teoretických výpočtů bude odhadem signálem zásobeno asi 31 tisíc obyvatel.
V Praze dne 4. dubna 2007

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání