Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 95,8 MHz/200 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 24. května 2007 do 16.00 hod.

Věc: nařízení konání veřejného slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 95,8 MHz/200 W.

Podle § 16 zákona č. 231/2001 Sb. nařizuji slyšení účastníků licenčního řízení o udělení licence k provozování rozhlasové vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 95,8 MHz/200 W. Veřejné slyšení se koná dne 11. září 2007. Místem konání veřejného slyšení je sídlo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2. Předmětem jednání je projednání otázek v souladu s § 16, odstavci 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb.

Účastník licenčního řízení Označení (název) programu Adresa sídla Termín konání veřejného slyšení
EVROPA 2, spol. s r.o. EVROPA 2 Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2 11. září 2007
v 15.30 hod.
Rádio Pálava s.r.o. RÁDIO JIH Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín 11. září 2007
v 15.45 hod.
Radiospol s.r.o. Radio Dyje J. Suka 2943/3 695 03 Hodonín 11. září 2007
v 16.00 hod.
V Praze dne 18. července 2007

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání